Stom arbetsförmedlingen

STOM – stöd och matchning till arbetssökande

STOM är en tjänst som Arbetsförmedlingen upphandlat för arbetssökande. De får sedan hjälp av fristående aktörer för stöd och matchning.

Rusta och matcha – Arbetsförmedlingen

Rusta och matcha är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller utbildning på så …

Rusta och matcha är en tjänst för arbetssökande som behöver stöd för att få jobb eller börja studera.

Rusta och matcha – Arbetsförmedlingen

För att delta i rusta och matcha behöver du först bli anvisad av Arbetsförmedlingen. I rusta och matcha väljer du själv en leverantör som du tror är mest …

Med Rusta och matcha får du en handledare som stöttar dig när du behöver du extra stöd för att komma ur din arbetslöshet.

Effektutvärdering av tjänsten stöd och matchning

Effektutvärdering av tjänsten stöd och matchning – Arbetsförmedlingen

26 nov. 2021 — Matchningstjänster som utförs av fristående aktörer har använts inom Arbetsförmedlingen under lång tid, och utvecklandet av nya …

Sök leverantör inom Rusta och matcha – Arbetsförmedlingen

När du är aktuell för Rusta och matcha väljer du själv vilken leverantör du vill ha stöd av. Du får en egen handledare som hjälper dig ur din arbetslöshet..

Effektutvärdering av tjänsten stöd och matchning, återrapport

26 nov. 2021 — Arbetsförmedlingen. (2021d). Ratingmodellen i STOM – Beskrivning av hur modellen tas fram. Dnr. Af-2021/0006 6035. Arbetsförmedlingen.

Utvecklade matchningstjänster – Arbetsförmedlingen

15 apr. 2021 — … nuvarande matchningstjänst Stöd och matchning (STOM) kan växlas till en utvecklad matchningstjänst, Rusta och matcha (KROM) under 2021.

Arbetsförmedlingens tjänst STOM – Stöd och Matchning

Målet är att du som arbetssökande snabbt ska komma ut i arbete. Vi på Arbetslivsresurs matchar dina kompetenser med vårt stora nätverk av arbetsgivare.

STOM har ersatts med KROM – ETU AB

Förra året 2021 kom beslutet att tjänsten Stöd och matchning (STOM) skulle läggas ner och … Arbetsförmedlingen har upphandlat tjänsten Rusta och matcha, …

Förra året 2021 kom beslutet att tjänsten Stöd och matchning (STOM) skulle läggas ner och ersättas med Kundval Rusta och matcha (KROM) i stället. %

Riksrevisionens granskning visar att STOM fungerar – Almega

Riksrevisionens granskning visar att STOM fungerar | Almega

22 juni 2020 — Riksrevisionen andra frågeställning gäller huruvida Arbetsförmedlingen har utformat STOM så att det finns incitament för leverantörerna att …

Keywords: stom arbetsförmedlingen