Intensivåret arbetsförmedlingen

Intensivår – Arbetsförmedlingen

Intensivåret är till för dig som deltar i etableringsprogrammet. Du ska ha minst 12 månader kvar i programmet. · Tillsammans med dig gör vi först en kartläggning …

Är du ny i Sverige och deltar i etableringsprogrammet kan du i högt tempo studera eller praktisera på en arbetsplats för att snabbt få jobb.

Intensivåret – Arbetsförmedlingen – Film

Intensivåret – Arbetsförmedlingen

23 mars 2021 — Den här informationsfilmen om intensivåret riktar sig till dig som är ny i Sverige och deltar i etableringsprogrammet. Intensivåret kan vara …

Den här informationsfilmen om intensivåret riktar sig till dig som är ny i Sverige och deltar i etableringsprogrammet. Intensivåret kan vara en möjlighet för dig. Under ett år kan du i högt tempo studera eller praktisera på en arbetsplats på heltid och på fritiden. Målet är att du snabbt ska få ett jobb.

Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken: Intensivåret

14 jan. 2022 — Arbetsförmedlingen fick den 14 oktober 2020 i uppdrag av regeringen att införa ett intensivår inom etableringsprogrammet. Enligt uppdraget ska …

Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken: Intensivåret

Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken: Intensivåret – Arbetsförmedlingen

14 jan. 2022 — Från och med 15 april 2021 erbjuder Arbetsförmedlingen intensivåret till nyanlända arbetssökande i etableringsprogrammet.

Intensiv praktik – Arbetsförmedlingen

Vi planerar och strukturerar praktiktiden med tydliga mål för hur du ska …

Intensiv praktik är en möjlighet för dig att få arbetslivserfarenhet om du är ny i Sverige och deltar i intensivåret inom etableringsprogrammet.

Etableringsprogrammet – Arbetsförmedlingen

intensivår. När vi träffas får du berätta om dina yrkeserfarenheter, din utbildning, dina intressen och ambitioner. Det är viktigt att vi får veta om det finns …

Är du ny i Sverige? Arbetsförmedlingens etableringsprogram ger dig stöd så du snabbt lär dig svenska, hittar ett jobb och klarar din egen försörjning.

Statskontoret ser brister i intensivåret – Publikt

26 apr. 2022 — Statskontoret pekar i en rapport på ett antal brister i hur Arbetsförmedlingen arbetat med intensivåret för nyanlända.

Genomförandet av ett intensivår för nyanlända. Delrapport

I denna delrapport redovisar Statskontoret sin analys av hur Arbetsförmedlingen genomfört intensivåret hittills. Statskontoret konstaterar bland annat att …

Arbetsförmedlingen inför ”intensivår” för nyanlända

Arbetsförmedlingen inför ”intensivår” för nyanlända | SVT Nyheter

14 apr. 2021 — De vi vill ge möjligheter till är de som inom ramen av ett år kan komma in i jobb, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Deltagare …

Arbetsförmedlingen inför ett ”intensivår” för nyanlända med målet att deltagarna ska få arbete inom ett år.– Vi höjer ambitionsnivån för att nyanlända ska komma i arbete, säger Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

Uppdrag att införa ett intensivår – Regeringen.se

16 okt. 2020 — Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att införa ett intensivår inom etableringsprogrammet, som regleras i förordningen (2017:820) om …

Keywords: intensivåret arbetsförmedlingen