Försäkringskassan blanketter pension

Pension – Försäkringskassan

11 nov. 2022 — Från och med den 1 januari 2010 har Pensionsmyndigheten övertagit ansvaret för följande förmåner: ålderspension; efterlevandepension …

Från och med den 1 januari 2010 har Pensionsmyndigheten övertagit ansvaret för pension, efterlevandepension, bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd.

Blanketter och e-tjänster – Försäkringskassan

På den här sidan hittar du e-tjänster, digitala guider och planeringsverktyg. Här finns även de pappersblanketter som finns tillgängliga för nedladdning.

Blanketter som du kan beställa hem eller ladda ned

Blanketter som du kan beställa hem eller ladda ned | Pensionsmyndigheten

30 jan. 2023 — Orange kuvert med årsbesked för din allmänna pension skickas till din folkbokföringsadress. Är du pensionär innehåller det även ett …

Ett urval blanketter du kan använda – Pensionsmyndigheten

En lista över Pensionsmyndighetens samtliga blanketter som du kan ladda ned till din dator, fylla i uppgifter och sedan skriva ut.

Ansökan om pension – Chile – Sweden Abroad

13 jan. 2023 — Har du ej möjlighet att söka hos den chilenska myndigheten kan du skicka in blanketten PM8312(opens in a new tab) till Pensionsmyndigheten.

Seminarium: Vad gäller vid arbetsskada? – Afa Försäkring

Ersättning vid arbetsskada | Afa Försäkring

När en arbetsskada inträffar ska arbetsgivaren göra en anmälan till Försäkringskassan. Antingen digitalt på anmalarbetsskada.se eller på blankett som finns …

Här kan du läsa om vad som gäller vid arbetsskada. Vilken ersättning kan man få om man råkar ut för en arbetsskada? Och var söker man den?

Bostadsbidrag och bostadstillägg i Sverige | Nordiskt samarbete

Hur mycket bidrag du kan få beror bland annat på dina inkomster och utgifter och din livssituation. Kontakta Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten för …

Här hittar du svar på dina frågor om hur du ansöker om svenskt bostadsbidrag när du flyttar till Sverige. Du kan läsa om kraven för unga, barnfamiljer och äldre som ansöker om bostadsbidrag i Sverige samt om vad som gäller om du bor i Sverige och arbetar utomlands.

Ansökan om Tjänstepension, blankett – AMF

Ansökan om Tjänstepension, blankett

försäkringsvillkor ”Bliwas Riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1”. … sjuklön från sin arbetsgivare eller ersättning från Försäkringskassan i form av …

Standardformulär för sociala förmåner – Your Europe

Lämna intyget till en försäkringskassa i landet där du bor. … i EU-länderna fattat om du har ansökt om ålders-, efterlevande- eller invaliditetspension.

Standardformulär för sociala förmåner

Hej! Vill du beställa… – Försäkringskassan Bostadsbidrag

Hej Sofia! Det finns två blanketter för ansökan av bostadsbidrag. En avseende hyrd bostad och en avseende bostadsrätt/egen fastighet. Det är samma blankett …

Keywords: försäkringskassan blanketter pension, försäkringskassan bostadsbidrag pensionär blankett